Marknadsmeddelande 248/16 – Sista dag för handel med teckningsoption 1 i Eurocine Vaccines AB är den 26 oktober 2016

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: EUCI TO 1
ISIN-kod: SE0008092555
Orderboks ID: 121659
Sista handelsdag: 26 oktober 2016

Stockholm den 21 oktober 2016.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se