Marknadsmeddelande 27/18 – Sista dag för handel med BTU i Eurocine Vaccines AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, EUCI BTU, är den 25 januari 2018.  

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: EUCI BTU
ISIN-kod: SE0010599795
Orderbok-ID: 42R6
CFI: MCMUXR
FISN: EUROCINE/UT 1 AK 1 TO
Sista handelsdag: 25 januari 2018

Stockholm den 23 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se