Marknadsmeddelande 275/18 – Handeln i Eurocines Vaccines AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight återupptas handeln i Eurocine Vaccines AB:s aktie (EUCI) och teckningsoption (EUCI TO 2) imorgon den 15 november 2018 kl. 09:00.

Information om aktien:
Kortnamn: EUCI
ISIN-kod: SE0001839069
Orderbok-ID: 4102
CFI: ESVUFR
FISN: EUROCINE/SH
Organisations nr: 556566-4298
LEI: 549300B408R6FTXR0D15
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: EUCI TO 2
ISIN-kod: SE0010599878
Orderbok-ID: 4683
CFI: RMXXXX
FISN: EUROCINE/OPT RTS 20181207  
Organisations nr: 556566-4298
LEI: 549300B408R6FTXR0D15
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
 

Stockholm 14 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com