Marknadsmeddelande 291/17 – Information om företrädesemission EurocineVaccines AB

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 2,34 sek per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (1:3 á 2,34 sek).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 28 november 2017 till och med den 8 december 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 28 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 28 november 2017 till och med den 12 december 2017.

Information om uniträtten: 
Kortnamn: EUCI UR
ISIN-kod: SE0008091946
Orderbok-ID: 42R7
CFI: RSXXXX
FISN:
EUCI/UR
Första handelsdag: 28 november 2017
Sista handelsdag: 8 december 2017
Market Segment/ no: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: EUCI BTU
ISIN-kod: SE0008091953
Orderbok-ID: 42R6
CFI: ESXXXX
FISN: EUCI/BTU NV
Handelsperiod: 28 november 2017 till och med dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Stockholm den 16 november 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se