Marknadsmeddelande 295/18 – Sista dag för handel med teckningsoption i Eurocine Vaccines AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 2, är den 5 december 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: EUCI TO 2 
ISIN-kod: SE0010599878
Orderboks-ID: 4683
CFI: RMXXXX
FISN: EUROCINE/OPT RTS 20181207
Sista handelsdag: 5 december 2018

Stockholm den 28 november 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com