Marknadsmeddelande 304/17 – Handelsstopp i Eurocine Vaccines AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

Information om uniträtt:
Kortnamn: EUCI UR
ISIN-kod: SE0010599787 
Orderbok-ID: 42R7 
Organisations nr: 556566-4298

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: EUCI BTU
ISIN-kod: SE0010599795
Orderbok-ID: 42R6
Organisations nr: 556566-4298

Stockholm den 28 november 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se