Marknadsmeddelande 41/16 – Information om företrädesemissionen i Eurocines Vaccines AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (EUCI) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 19 februari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 22 februari 2016.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. Teckningskursen är 1,10 SEK per unit. (3:4 á 1,10 SEK)

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO (1). (Mer information om TO kommer vid senare tillfälle.)

  • Teckningstid: 25 februari till den 11 mars 2016
  • Handel med uniträtter (UR): 25 februari till den 9 mars 2016
  • Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske från och med 25 februari, fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket.

Information om uniträtten:

Kortnamn: EUCI UR
ISIN-kod: SE0008091946
Orderboks-ID:
Första handelsdag: 25 februari 2016
Sista handelsdag: 9 mars 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr, 18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: EUCI BTU
ISIN-kod: SE0008091953
Orderboks-ID: Other Equities/227
Handelsperiod: 25 februari 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr, 18
Tick Size/ no:
MIC Code: XSAT

Stockholm den 17 februari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post info@aktietorget.se