Marknadsmeddelande 55/19 – Information om företrädesemission i Eurocine Vaccines AB

Den 19 mars 2019 är sista dag för handel i bolagets aktie (EUCI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 20 mars 2019.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, för 0,11 SEK (5:3 á 0,11 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 25 mars 2019 till och med den 4 april 2019.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 25 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 25 mars 2019 till och med den 8 april 2019.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: EUCI TR
ISIN-kod: SE0012454213
Orderbok-ID: 52HX
CFI: RSSXXR
FISN: EUROCINE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 25 mars 2019
Sista handelsdag: 4 april 2019
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: EUCI BTA
ISIN-kod: SE0012454221
Orderbok-ID: 52HV
CFI: ESNUFR
FISN: EUROCINE/SH
Handelsperiod: 25 mars 2019 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Stockholm den 14 mars, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com