Marknadsmeddelande 89/16 Sista dag för handel med Eurocine Vaccines BTU är den 20 april 2016

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, EUCI BTU,  är den 20 april 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTU är den 22 april 2016.

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn EUCI BTU
ISIN-kod SE0008091953
Orderbok-ID 119275
Sista handelsdag 20 april 2016
Stoppdag/ Avstämningsdag 22 april 2016

Stockholm den 18 april 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se