Marknadsmeddelande 98/15 – Sista dag för handel i Eurocine Vaccines BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, EUCI BTA, är den 3 juni 2015.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: EUCI BTA
ISIN-kod: SE0006993580
Orderboks ID: 108036
Sista handelsdag: Den 3 juni 2015

Stockholm den 29 maj 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se.