Meddelar nytt datum för nästa delårsrapport

Eurocine Vaccines kommande delårsrapport kommer att offentliggöras onsdag den 24 februari 2016 istället för som tidigare kommunicerats fredag den 19 februari 2016.

Ändringen sker med anledning av den planerade företrädesemissionen av units.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Bolagets huvudprojekt, ett nasalt kvadrivalent influensavaccin för barn, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa.
Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och w ww.eurocine-vaccines.com .
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.