Medlemmar av Eurocine Vaccines ledning och styrelse avser investera i bolaget

Styrelseordförande, två styrelseledamöter samt VD i Eurocine Vaccines avser delta i den förestående optionsinlösen till en omfattning om totalt cirka 300 000 kronor.

Styrelseordförande Michael Wolff Jensen, styrelseledamöterna Pierre A. Morgon och Pär Thuresson samt VD Hans Arwidsson avser delta i den förestående optionsinlösen som sker under perioden 26 november till 7 december 2018. Den totala omfattningen av investeringarna i form av optionsförvärv och optionsinlösen beräknas till cirka 300 000 kronor.

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »