Nyhetsbrev från Eurocine Vaccines

Ett intensivt arbete med utveckling av vaccinkandidaten mot klamydia har pågått under året och intensifierades ytterligare när avtalet om utveckling och kommersialisering av vaccinkandidaten tecknades i augusti. Parallellt med utvecklingsprocessen sker en kontinuerlig marknads- och partnerbearbetning jämte aktiviteter för att vidga vår projektportfölj med fler innovativa produktkandidater.

Avtalet om kandidaten till klamydiavaccin tecknades med Spixia Biotechnology i slutet av augusti och sedan dess har Eurocine Vaccines arbete med projektet intensifierats. Arbetet gör framsteg, om än med vissa utmaningar på grund av den pågående pandemin samt att expertis inom vaccinområdet är starkt efterfrågad.

  • Vid Testa Center i Uppsala pågår anpassning till industriell tillverkning av den aktiva vaccinkomponenten, med fokus på utveckling av processerna inför överföringen till en utvald kontraktsutvecklare.
  • Flera kontraktsutvecklare har utvärderats under året. Slutförhandling pågår med två kandidater och valet beräknas vara klart till årsslutet.
  • Tillsammans med den utvalda kontraktsutvecklaren kan sedan planen utarbetas för uppskalning och tillverkning av studieprodukter inför toxikologisk respektive klinisk studie.
  • Efter intensiv planering påbörjas i dagarna nästa prekliniska studie. Resultaten kommer att ge oss mer kunskap om doser och vaccineringsscheman. Data planeras vara tillgängliga under första kvartalet 2021.

Parallellt sker löpande internationella kontakter med vaccinexperter världen över och aktivt deltagande i partneringträffar. Eurocine Vaccines har hittills under hösten deltagit i fyra virtuella partneringkonferenser, bland andra de viktiga Biologics World Nordic, och Annual Vaccine World Asia Congress. Ytterligare tre är bokade i år, där Infectious Diseases Virtual Partnering Event förtjänar ett omnämnande, och till våren är ytterligare ett flertal planerade.

Vår målsättning är att skapa en utvecklingsportfölj med ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser, där varje kandidat kan fylla viktiga behov och besitter stor marknadspotential. Arbetet kring uppbyggnaden av projektportföljen har intensifierats under hösten, och initiativ har tagits till flera tidiga diskussioner om lovande vacciner. Vaccinkandidaterna värderas med avseende på nuvarande resultat, medicinska behov, marknadspotential och konkurrenskraft.