Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 21 januari 2020. Prospektet finns tillgängligt på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver kan prospektet nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

556566-4298 – Eurocine Vaccines AB – Prospekt

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen av units kommer representanter från Eurocine Vaccines att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

 

  • 22 januari 2020, kl. 11.30-13.30

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Malmö Börshus,

Skeppsbron 2, 211 20 Malmö

Anmälan sker via www.sedermera.se

  • 22 januari 2020, kl. 17.30-19.30                          

Investerarträff med Sedermera Fondkommission

Hotel Skt. Petri,

Krystalgade 22, 1172 Köpenhamn, Danmark

Anmälan sker via www.sedermera.se

  • 23 januari 2020, kl. 11.30-13.30                          

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Scandic Klara,

Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm

Anmälan sker via  www.sedermera.se

  • 24 januari 2020, kl. 11.30-13.30                          

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission

Elite park Avenue Hotel,

Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg

Anmälan sker via  www.sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Web: www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, var vänlig kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

Telefon: 070 634 0171.