Positiva resultat med Endocine™ och en vaccinkandidat mot COVID-19

Den första prekliniska studien, där adjuvansteknologin Endocine™ utvärderats med en vaccinkandidat mot COVID-19, visar positiva resultat.

I maj 2021 tecknade Eurocine Vaccines ett utvärderingsavtal med ett innovativt nordamerikanskt bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med deras vaccinkandidat mot COVID-19.

Den första studien i en musmodell visar goda resultat med vårt adjuvans Endocine™, där antikroppar både av typen IgA och IgG kunde detekteras, liksom T-cellsimmunitet.

Det nordamerikanska bolaget ämnar nu gå vidare med ytterligare studier där Eurocine Vaccines kommer att tillhandahålla Endocine™ samt bistå med erfarenhet och kompetens inom området.

Läs mer om vårt adjuvans:

https://www.eurocine-vaccines.com/the-portfolio/