Presentation från Redeye Investor Forum

hearing
Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson presenterade Bolaget vid Redeye Investor Forum den 11 februari 2014.

Presentationen samt en kort intervju finns nu tillgängliga på
www.eurocine-vaccines.com/investeraremedia/film-hearing.