Pulsen på mukosalt

Nyligen hemkommen från årets Influenza Vaccines for the World 2017 * summerar Dr. Anna-Karin Maltais, Forsknings- och utvecklingschef på Eurocine Vaccines, här de viktigaste insikterna från konferensen.

”Precis som på andra håll märktes positiva tongångar kring mukosal/nasal vaccinering, vilken allt mer ses som ny alternativ metod för administration. Studier och vacciner inom området är ännu i sin linda och har periodvis stött på patrull men mycket talar för tekniken, något som stärktes av flera talare. På mötet diskuterades även orsaken till det befintliga nasala vaccinets motgångar i USA. Tillverkaren konstaterade att den dåliga effekt vaccinet haft de senaste säsongerna beror på problem med de levande försvagade virus stammarna som utgör vaccinet. De byter nu ut den problematiska virusstammen och hoppas att vaccinet återfår sin goda effekt. Med andra ord berodde inte bakslaget på den nasala administrationen

En av de stora branschutmaningarna som diskuterades var behovet av nya och bättre analysmetoder för att utvärdera influensa vaccin, både det immunsvar som stimuleras samt innehåll och stabilitet av vaccinet. Många av de metoder som idag används kan förbättras och effektiviseras och vissa analyser behöver även anpassas till de nya moderna vacciner som redan nått marknaden och som är under utveckling. Här samarbetar branschens aktörer med relevanta myndigheter för att få fram solida analysmetoder att använda vid utvärdering och godkännande av influensavacciner.

Stolt kan jag även nämna att vi kunnat hjälpa en kollega med sin myndighetsansökan om en vaccinstudie, där de kunde referera till vår svenska studie och på så sätt visa myndigheten en möjlig design som har blivit godkänd av en annan läkemedelsmyndighet. Det känns meriterande och bekräftar att vi ligger i framkant för utvecklingen inom vårt specialistområde.”

Nästa ämneskonferens där Eurocine Vaccines deltar är 14:e juni då Anna-Karin Maltais deltar på ESWI, European Scientific Group on Influenza.

* Influenza Vaccines for the World is an international conference, exhibition and an international forum for world renowned experts in the field of influenza vaccines to report on the latest data and trends associated with current and new influenza vaccines/technologies and their availability/delivery/implementation worldwide.

CSO Anna-Karin Maltais is a permanent member of the conference’s Scientific Advisory Panel.