Rapport från årets första stora vaccinkonferens

Generellt noterades en optimism där man under paneldebatterna menade att tiden är inne för att diskutera fördelar, snarare än risker, med vaccinadjuvans[1]. Utvecklingen av adjuvans för injektion har tagit stora steg framåt med ett flertal godkända adjuvanterade vacciner de senaste åren.

Trots framstegen finns det ett bibehållet stort behov av säkra och effektiva moderna plattformar, t.ex. vaccinadjuvans, som kan fungera för ett flertal olika vacciner.

Behovet av mukosala[1] adjuvans kvarstår, och Giuseppe Del Giudice, Translational Science Leader at GSK Vaccines, framhöll möjligheterna med mukosal vaccinering. Han sa bl.a.

–          All lågt hängande frukt har redan skördats. Nu är det dags att ta nästa steg.

Länk till konferensen:

http://www.terrapinn.com/conference/world-vaccine-congress-washington/index.stm


[1]  https://www.eurocine-vaccines.com/vaccinering/#ordlista