Sista dag för handel med Eurocine Vaccines BTA

Eurocine Vaccines AB har under april 2015 genomfört en företrädesemission som inbringade 23,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 3 juni 2015.

Stoppdag hos Euroclear är den 5 juni 2015 och de nya aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer den 9 juni 2015. 8 717 273 nya aktier tillkommer i och med registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket. Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier till 21 793 183 och aktiekapitalet till 4 358 637 kr. Emissionskostnaderna uppgår till 3,6 miljoner kr.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.