Sista dag för handel med Eurocine Vaccines BTU

Eurocine Vaccines AB har under mars 2016 genomfört en företrädesemission som inbringade 18,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 20 april 2016.

handel med betalda tecknade units (BTU) är den 20 april 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTU är den 22 april 2016 och de nya aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer den 26 april 2016. Totalt emitteras 16 344 885 units i emissionen, där varje unit består av en nyemitterad aktie och en teckningsoption. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 38 138 068 stycken och antalet teckningsoptioner uppgår till 16 344 885. Aktiekapitalet uppgår till 4 358 636,60 kronor efter emission och nedskrivning av aktiekapitalet i enlighet med tidigare kommunikation från Eurocine Vaccines.

Kontakt

Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,

e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com , telefon 070 634 0171.

Om företaget

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av marknaden för influensavacciner, inte minst beroende på att WHO rekommenderar att barn ska vaccineras mot influensa. Bolagets huvudprojekt, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, planeras inleda den kliniska utvecklingen under hösten 2016.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015 och www.eurocine-vaccines.com .

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.