Styrelsemedlem omfördelar aktieinnehav

Eurocine Vaccines styrelsemedlem Pär Thuresson har omfördelat sitt aktieinnehav mellan sig själv och sina tre bröder. Anledningen är en tidigare personlig överenskommelse som nu träder ikraft. Brödernas totala aktieinnehav i Eurocine Vaccines är samma som innan omfördelningen skedde.

Pär Thuresson har ända sedan starten varit aktiv ägare i Eurocine Vaccines och är styrelsemedlem i bolaget sedan 2004. Han har under flera år varit en av de största ägarna i företaget samt ordförande i valberedningen.

Totalt har 520 233 aktier nu omfördelats mellan bröderna. Pär Thuresons aktieinnehav är efter omfördelningen 153 000 aktier plus 17 000 BTA per 29 maj 2015.

-Vår avsikt inom syskonskaran är att även fortsättningsvis vara starka ägare i Eurocine Vaccines, säger Pär Thuresson.