Uppdatering – Eurocine Vaccines utvärdering av vaccinkandidater

Under våren 2019 har Eurocine Vaccines tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater och samtliga tre studier har startat. Fullständigt underlag för selektering av vaccinkandidat(er) för fortsatt utveckling väntas föreligga i början av augusti. Tidplanen för den fortsatta prekliniska utvecklingen bedöms ligga fast.

Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater i januari, mars respektive april 2019 enligt tidigare pressmeddelanden. Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi som beskrivs i pressmeddelanden daterade den 5 november respektive 14 november 2018.

Studier med samtliga tre vaccinkandidater har startat. Fullständigt underlag för selektering av vaccinkandidat(er) för fortsatt utveckling väntas föreligga i början av augusti.

– Tidplanen för den fortsatta utvecklingen under hösten är förstås det långsiktigt mest betydelsefulla och jag är mycket nöjd med att den kan ligga fast, säger VD Hans Arwidsson.

– Jag ser fram emot att ta del av resultaten från utvärderingen och att fortsätta den prekliniska utvecklingen med en eller två vaccinkandidater med början i tredje kvartalet 2019, säger Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling.