Utformning av klinisk studie påbörjas

Eurocine Vaccines har inlett arbetet med att utforma den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia, planerad att starta hösten 2022.

– Vår strategi är att vara ute i god tid för att kunna parera osäkerheter så långt som möjligt. Den rådande pandemin, som har hindrat många kliniska studier att genomföras som planerat, har försvårat läkemedelsutveckling. Samtidigt ser myndigheter över sina processer för att underlätta för ansökningar och godkännanden. Allt detta öppnar möjligheter för hur och var en studie kan utformas och genomföras för att passa vår kandidat optimalt. Möjligheter som vi tidigt ska ta tillvara, säger Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines.

 

Läs mer om klinisk prövning =>

Läs mer om hur vi arbetar för att överbrygga klyftan mellan innovation och marknad =>