Utvald representant för “Biotech mission to Japan”

Eurocine Vaccines har valts ut för deltagande i en större Europeisk branschdelegation till Japan. Resan innefattar affärsinriktade aktiviteter inklusive deltagande i den viktiga konferensen BIO Japan i oktober 2016.

– Vi är mycket stolta över att Eurocine Vaccines har valts ut bland de sökande för att delta i delegationen “Biotech mission to Japan”, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. Japan är en av de tre viktigaste läkemedelsmarknaderna i världen och även specifikt för vacciner. Bolaget har redan ett flertal etableradeflera kontakter på plats och har bland annat genomfört intressanta vaccinstudier i samarbete med National Institute of Biomedical Innovation (NIBIO), Osaka, Japan.

Resan finansieras och arrangeras av EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, en organisation som har etablerats i samarbete mellan EU-kommissionen och den Japanska regeringen. Syftet med resan är att underlätta samarbete mellan företag i EU och Japan och att ömsesidigt öka regionernas konkurrensförmåga.

Biotech mission to Japan har målsättningar att:
# Öka kännedom om specifika aspekter på japansk marknadsstruktur, läkemedelsmarknad, affärskultur
# Identifiera relevanta beslutsfattare, forskningscentra och potentiella affärspartners.
# Etablera kontakter med potentiella affärspartners och utvecklingspartners.

– Jag bedömer möjligheten att delta i det här sammanhanget som mycket betydelsefull och hoppas att resan öppnar nya kontakter och affärsmöjligheter för oss i Japan, tillägger Hans Arwidsson.

Länk till arrangören, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation: EV_EUcentreJapan
http://www.eu-japan.eu/about-us

Länk till konferensen, BIO Japan 2016:
http://www.ics-expo.jp/biojapa
BJ2016_banner_234X60

 

Ladda ned nyheten här pdf_icon_small