Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2016 består av Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen, Pär Thuresson och Jon Nilsson.

Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämman 2016 har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Michael Wolff Jensen i valberedningen. Gunnar Bergstedt har, såsom störste ägare genom Aduno AB, enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Övriga ägarrepresentanter i valberedningen är Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav) och Jon Nilsson.

pdf_icon_small Ladda ned nyheten i PDF

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »