Ytterligare patent beviljat

Eurocine Vaccines har beviljats ytterligare patent för sin uppfinning inom området nasal vaccinering och kan nu lägga Ryssland till de två nyligen godkända patenten i Australien och Nya Zeeland. De beviljade patenten ger bolaget exklusiva rättigheter till uppfinningen.

Bolaget meddelar idag att en patentansökan har beviljats i Ryssland. Med sina mer än 140 miljoner invånare bedöms landet utgöra en betydande del av världsmarknaden under patentets löptid.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu får ytterligare beviljade patent, säger forskningschef Anna-Karin Maltais. Det stärker vår position för den här uppfinningen som vi fick patent för i Australien och Nya Zeeland tidigare i år.

Eurocine Vaccines har redan idag patentskydd på de största vaccinmarknaderna. Med det nu beviljade patentet förlängs skyddet för uppfinningen. Eurocine Vaccines har ytterligare patentansökningar som vid beviljande stärker bolagets position ända till 2033.

– Det känns mycket bra att vi på kort tid fått patent beviljat i ytterligare ett land, säger VD Hans Arwidsson. Den patentstrategi vi arbetar efter syftar till att stärka vår unika position på marknaden inom det strategiska kärnområdet nasal vaccinering.

pdf_icon_small  Ladda ned meddelandet i PDF