Delårsrapport juli – september 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling
· Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (f.å. -4,9 Mkr)
· Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för första kvartalet -0,009 kr (-0,07 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,6 Mkr (7,6 Mkr)

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin
· Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Read More

Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566–4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 december 2019 klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Akademiska Hus lokaler med adress Fogdevreten 2A, Solna.

Read More

Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin – en vaccinkandidat med blockbusterpotential

Eurocine Vaccines AB har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (”Spixia”) om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »