Framflyttade positioner på BIO Korea

Framflyttade positioner på BIO Korea

Uppföljande möten med tidigare etablerade kontakter präglade årets partneringkonferens BIO Korea, såväl på plats som utanför konferensen. Även nya kontakter knöts direkt efter den presentation som VD Hans Arwidsson höll för intresserade. ”Asia-Pacific is the...
Växande intresse för nasal administration

Växande intresse för nasal administration

Deltagandet på årets WVC skilde sig så till vida att Eurocine Vaccines valde att inte presentera Endocine™ eller vaccinkandidaten Immunose™FLU. Då många redan känner till bolaget och den pågående studien passade CSO Anna-Karin Maltais istället på att fördjupa...
Högt tempo på BIO Europe Spring 2017

Högt tempo på BIO Europe Spring 2017

Nya behandlingsformer, högt tempo och barnvacciner präglade årets första stora Europeiska konferens, BIO Europe Spring 2017. Ett flertal nya kontakter knöts och befintliga relationer stärktes. På deras läppar fanns undran ”När kommer resultaten?”, vilket...
Tålamod på Bio ASIA 2017

Tålamod på Bio ASIA 2017

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson hann med att såväl knyta värdefulla kontakter som att följa upp tidigare relationer under partneringmötena på årets konferens BIO Asia. Den pågående studien med vaccinkandidaten Immunose™FLU och de positiva säkerhetsresultaten stod...

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.