Enastående resultat för Eurocine Vaccines mRNA-baserade HSV-2-kandidat

Som tidigare kommunicerats, genomför Eurocine Vaccines prekliniska studier för att utvärdera två teknikplattformar, mRNA- och protein, för sin terapeutiska vaccinkandidat mot Herpes simplex virus typ 2, HSV-2. De första resultaten visar att immunsvaret hos möss som vaccinerats med mRNA-kandidaten inte bara är likvärdigt det som framkallas av motsvarande proteinvaccin, utan även framkallar ett överlägset T-cellsvar.

Resultaten från studien, som jämför de två teknikplattformarna vid flera doser, demonstrerar att både mRNA- och proteinvaccinerna tolererades väl och genererade både T-cells- och antikroppssvar. Efter det fullständiga vaccineringsschemat gav båda vaccinerna exceptionellt höga antikroppstitrar vid alla testade doser. Emellertid korrelerar T-cellsresponser bäst till immunologisk kontroll av reaktivering av HSV-2 och kan förhindra uppkomsten av genitala blåsor och andra komplikationer. mRNA-vaccinering stimulerade kraftiga T-cellsvar som vida överträffade dem som genererades av proteinvaccinet.

Noterbart är att mRNA-vaccinet:

  • Framkallade flera T-celler som utsöndrar IFN-γ, IL-2 och TNF-α.
  • Inducerade ett stort antal av både CD4- och CD8 antigenspecifika T-celler. CD8-T-cellsresponserna var kraftiga och utgjorde upp till 14% av de totala CD8 T-cellerna i mjälten.

Marsvin är den mest kliniskt relevanta smådjurmodellen för HSV-2-infektion, och i nästa steg av utvärderingsprocessen kommer marsvin med en etablerad HSV-2-infektion att vaccineras.  Studien är planerad att starta under våren 2023 och kommer att vara vägledande för det slutliga beslutet om vilken teknologi som ska användas för portföljkandidaten mot HSV-2.

“Jag är överväldigad av dessa resultat” säger Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines. “T-cellssvaren som vi rapporterar här är i linje med dem som kan påvisas efter tillfrisknande från en infektion, och är fokuserade på en del av HSV-2-viruset som är viktig för att uppnå immunologisk kontroll av viruset” fortsätter Karl Ljungberg.

Not:

HSV-specifika T-celler är en viktig faktor för immunologisk kontroll av HSV-2-infektion. HSV-specifika CD4- och CD8-minnes-T-celler som utsöndrar IFN-γ och TNF-α finns i HSV-2-infekterade ganglier och korrelerar till färre återfall.

Relevanta nyheter som föregår detta pressmeddelande;

Eurocine Vaccines inleder första studien med sitt HSV-2 vaccin”, 13 oktober 2022

Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2”, 4 juli 2022