Eurocine Vaccines nyförvärvade HSV-2-vaccinkandidat erhåller patentskydd i Sydkorea

Eurocine Vaccines har erhållit ett godkännandebesked, ett så kallat Notice of Decision to Grant, från sydkoreanska patentverket, vilket omfattar innovationer med anknytning till den nyförvärvade vaccinkandidaten mot HSV-2, Herpes simplexvirus typ 2. Att lägga patentskydd i Sydkorea till beviljade patent i andra länder ligger väl i linje med bolagets globala patentstrategi eftersom Sydkorea anses vara en av de fyra viktigaste läkemedelsmarknaderna i Asien.  

Det erhållna beskedet om beviljande ger inte bara ett stärkt skydd för teknologin, utan det validerar också innovationsnivån för uppfinningen. Patentet är giltigt till 2037.

– Patent med ett kommersiellt relevant skydd utgör en avgörande del av vårt arbete när det gäller att ta in nya kandidater. HSV-2-vaccinkandidaten är inget undantag, där patent idag är godkända eller under granskning för stora marknader världen över, kommenterar vd Hans Arwidsson.

Tidigare pressmeddelanden om HSV-2 vaccinkandidaten inkluderar:

Utökning av portföljen med en terapeutisk HSV-2-vaccinkandidat

Eurocine Vaccines utökar vaccinportföljen med en terapeutisk HSV-2-vaccinkandidat
 

Strategisk utvecklingsplan för den nya terapeutiska HSV-2-vaccinkandidaten

Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2

Läs mer om vår portfölj, vaccinkandidaterna och behoven som de möter:

Eurocine Vaccines´ portfolio