Eurocine Vaccines presentation på Småbolagsdagarna i Stockholm

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, utvecklingen av ett klamydiavaccin och den mycket intressanta nytillkomna vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2 på Småbolagsdagarna i Stockholm den 15 juni 2022. Även det intensiva arbetet med att utöka bolagets portfölj med ytterligare vaccinkandidater beskrevs.

Presentationen från den 15 juni 2022 finns tillgänglig på:

Eurocine Vaccines presentation på Småbolagsdagarna i Stockholm

Läs mer:

Om vår portföljstrategi

Om vår utvecklingsprocess, ”Bridging the Gap”

Om vaccinkandidaten mot klamydia

Om marknadspotentialen för klamydiavacciner

Om att Eurocine Vaccines utökar portföljen (pressmeddelande)