Eurocine Vaccines tillförs 23,1 Mkr genom nyemission

Eurocine Vaccines nyemission är nu genomförd och bolaget tillförs därmed 23,1 Mkr före emissionskostnader. I emissionen tecknades aktier för 7,9 Mkr med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknade drygt 110 investerare aktier för 1,4 Mkr utan stöd av teckningsrätter och aktier för 13,8 Mkr tecknades av investerare som utfäst garantiåtaganden.

Totalt emitteras 8 717 273 aktier i emissionen, motsvarande ett belopp om 23 100 773,45 kronor efter att full betalning skett. I och med emissionen ökar bolagets aktiekapital med 1 743 455 kronor till 4 358 637 kronor. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 21 793 183 stycken. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 3,6 Mkr.

”Med kapitalanskaffningen kan vi fortsätta att driva verksamheten med full kraft och jag ser med förväntan fram mot resten av året, då vi räknar med att göra betydande framsteg i enlighet med vår plan. Det första steget är att sluta avtal om antigenleverans och där är vi redan i framskridna förhandlingar. Jag vill också passa på att tacka befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna de nya aktieägarna som tillkommit vid emissionen”, säger
Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines AB.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl juridisk rådgivare i samband med emissionen.

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.
Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.