Högt tempo på BIO Europe Spring 2017

Nya behandlingsformer, högt tempo och barnvacciner präglade årets första stora Europeiska konferens, BIO Europe Spring 2017. Ett flertal nya kontakter knöts och befintliga relationer stärktes. På deras läppar fanns undran “När kommer resultaten?”, vilket tyder på stort intresse för vaccinkandidaten Immunose™ FLU.

VD Hans Arwidsson blev intervjuad på fjolårets konferens och svarade på frågor kring den nya partnerstrategin. Se intervjun här =>