Läkemedelsverket lämnar tillstånd att genomföra den kliniska prövningen

Bild_OK1

Eurocine Vaccines ansökan om klinisk prövning, med vaccinkandidaten Immunose™ FLU, har godkänts av Läkemedelsverket. Tillsammans med Etikprövningsnämndens positiva beslut finns nu de nödvändiga tillstånden på plats för att inleda studien senare i höst.

– Med Läkemedelsverkets beslut kan vi lägga ytterligare en viktig milstolpe bakom oss och fokusera all energi på genomförandet av den kliniska studien med Immunose™ FLU, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef för Eurocine Vaccines.

Nu väntar ett intensivt arbete där mer än 50 experter inom olika områden ska samverka för att utvärdera Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines räknar med att kunna presentera resultatet av studien runt halvårsskiftet 2017.

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »