Läkemedelsverket lämnar tillstånd att genomföra den kliniska prövningen

Bild_OK1

Eurocine Vaccines ansökan om klinisk prövning, med vaccinkandidaten Immunose™ FLU, har godkänts av Läkemedelsverket. Tillsammans med Etikprövningsnämndens positiva beslut finns nu de nödvändiga tillstånden på plats för att inleda studien senare i höst.

– Med Läkemedelsverkets beslut kan vi lägga ytterligare en viktig milstolpe bakom oss och fokusera all energi på genomförandet av den kliniska studien med Immunose™ FLU, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef för Eurocine Vaccines.

Nu väntar ett intensivt arbete där mer än 50 experter inom olika områden ska samverka för att utvärdera Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines räknar med att kunna presentera resultatet av studien runt halvårsskiftet 2017.