Lämnat ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden

Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den planerade kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under kommande influensasäsong.

InlamningEurocine Vaccines meddelar idag att bolaget har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Händelsen är en viktig milstolpe inför den kliniska studie med Immunose™ FLU som bolaget planerar att starta under hösten och genomföra under influensasäsongen 2016/2017.

– Jag är verkligen nöjd med att vi har nått den här viktiga milstolpen, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef för Eurocine Vaccines. I ansökan ingår resultat från våra prekliniska aktiviteter, t.ex. säkerhetsstudier (toxikologiska studier) och stabilitetsstudier, tillsammans med en noggrann beskrivning av hur den kliniska studien kommer att vara utformad. Dokumentationen kommer att ligga till grund för bedömningen hos Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden, fortsätter Anna-Karin Maltais. Nu ser jag och projektteamet fram emot resterande förberedelser inför fas I/II studien med vårt nasala influensavaccin Immunose™ FLU och att starta studien senare i år.

Ladda ned pressmeddelande här pdf_icon_small