News - Page 4 of 53 - Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines senarelägger årsstämman 2023

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) senarelägger 2023 års ordinarie bolagsstämma till den 29 december på grund av administrativa skäl.Read More

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB ("Flerie") har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission…

Eurocine Vaccines meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS…