Presentation från Vaccine Forum publiceras på hemsidan

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson höll den 29:e januari en presentation om den nya barnprofileringen för Immunose™ FLU på Phacilitate Vaccine Forum i Washington. Som en service till aktieägarna finns nu presentationen tillgänglig på Bolagets hemsida och nås via länken https://www.eurocine-vaccines.com/wp-content/uploads/2011/09/Washington-Vaccine-Forum-presentation-web-2013-02-051.pdf

Kontakt
Vid frågor kontakta VD Hans Arwidsson,
e-post hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com, telefon 070 634 0171.

Om företaget
Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologier, vilka är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet, Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie, och på preklinisk utveckling av ett nasalt vaccin mot bakteriell lunginflammation. Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.