Kommunikationssatsning som märks

Eurocine Vaccines satsning på kommunikation ger utdelning. Fler och fördjupande nyheter, uppdaterad hemsida samt ökat antal partnerträffar och möten med investerare är några av de aktiviteter som är resultatet av ett intensivt arbete, vilket pågår parallellt med förberedelserna inför den kliniska studien under den kommande influensasäsongen.

IMG_20160826_113130

Foto: Chefen för FoU, Dr. Anna-Karin Maltais, leder förberedelserna inför den kliniska studien

Informationen samlad
Den sammanhållande länken för all information är Eurocine Vaccines nya hemsida. Förutom en presentation av bolaget och sedvanlig information för investerare, återfinns alla nyheter samlade, såväl pressmeddelanden som reportage och övriga nyheter. Sajten innehåller även ett uppdaterat kalendarium som efterfrågats av investerare. För den vetgirige kommer här att finnas fakta och länkar till kunskap om vaccinering och om bolagets patenterade metod att vaccinera nasalt.

– Vi har redan under våren höjt tempot i nyhetsrapporteringen och utökat med bredare och fördjupande nyheter, och nu samlar vi all information på ett bra sätt, säger VD Hans Arwidsson.

Transparens
Flera intressenter har efterfrågat en större insikt i den löpande verksamheten. Ambitionen är att berätta utförligare om aktuella händelser i verksamheten och höja kunskapen om den avancerade processen att utveckla vaccin och om den rigorösa säkerhet som den omgärdas av.

Ägarfokus
Under hösten kommer Eurocine Vaccines att vara extra tillgängliga för investerare och aktiemarknad för att berätta om den högst prioriterade produktkandidaten, det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU. Det återspeglas såväl på den svenska delen av hemsidan som i det stora antal investerarträffar som är planerade under hösten. Läs mer i Kalendarium => eller se videoinbjudan=>

Ökad tydlighet återspeglas även genom att förklara utformningen av den nya partnerstrategin och hur produktportföljen byggs upp kring Eurocine Vaccines patenterade teknologi Endocine™.

– Det här är inte bara en punktinsats utan en naturlig del av en kontinuerlig och professionell kommunikation från bolaget, påpekar Hans Arwidsson.

Passion för framgång
Parallellt pågår dialogen med partners, kollegor och marknaden för att presentera och positionera bolaget i relation till de utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter som vaccinmarknaden erbjuder.

Den vetenskapliga och affärsinriktade kommunikationen intensifieras successivt och sker genom såväl personliga möten, branschträffar som digitalt. Den engelskspråkiga delen av hemsidan kommer att riktas mer till vaccinindustrin, varför både struktur och innehåll kommer att skilja sig från den svenska delen.

Den nya satsningen på kommunikation innebär att fler personer i bolaget involveras. Vi kommer att berätta om vårt arbete, om den passion som driver oss och organisationen framåt, och om vår övertygelse att kunna göra skillnad.

För frågor, synpunkter eller kommentarer kontakta:
VD Hans Arwidsson