News

Delårsrapport juli – december 2016

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Vaccinantigen levererades och Eurocine Vaccines startade en klinisk studie medRead…

Delårsrapport juli – december 2016

VD kommenterar Bästa aktieägare, Det gångna kvartalet, juli-september 2016, har varit ett av de mest betydelsefulla i Eurocine Vaccines historia. I början av juli skickadeRead…

Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (publ) har den 14 december hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgårRead…

Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2015/2016, beslutade att ingen utdelning ska lämnas och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning. Årsstämman beslutadeRead…

Delårsrapport juli – september 2016

Eurocine Vaccines ansökte om tillstånd att genomföra klinisk prövning. Tillstånd beviljades av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden Vaccinantigen för den kliniska studien levererades Resultatet efter skatt underRead…