Växande intresse för nasal administration

Deltagandet på årets WVC skilde sig så till vida att Eurocine Vaccines valde att inte presentera Endocine™ eller vaccinkandidaten Immunose™FLU. Då många redan känner till bolaget och den pågående studien passade CSO Anna-Karin Maltais istället på att fördjupa befintliga och knyta nya värdefulla kontakter.

Dr Maltais kunde glädjande notera att ett flertal presentationer bland annat av ledande vaccintillverkare i år framhöll nasal vaccination som alternativ administrationsväg till det traditionella nålsticket. Många talare fokuserade på utveckling av vaccin mot RS, ett virus som är ett stort problem för små barn och där ett mukosalt skydd kan vara värdefullt.

Länkar:
World Vaccine Congress 2017, Washington
Artikel om genombrott för RS-virus