News

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till årsstämma...Read More

Årsredovisning 2013/2014

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla...Read More

Presentation från Redeye Investor Forum

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson presenterade Bolaget vid Redeye Investor Forum den 11 februari 2014. Presentationen samt en kort intervju finns nu tillgängliga på www.eurocine-vaccines.com/investeraremedia/film-hearing.Read…