News

Styrelsemedlem omfördelar aktieinnehav

Eurocine Vaccines styrelsemedlem Pär Thuresson har omfördelat sitt aktieinnehav mellan sig själv och sina tre bröder. Anledningen är en tidigare personlig överenskommelse som nu träderRead…

Arbete med antigenleveranser fortskrider

Som en del av utvecklingen av ett eget nasalt influensavaccin, Immunose™ FLU, har Eurocine Vaccines tagit viktiga steg mot att säkra leveranser av influensa-antigen. BolagetRead…

Presenterar bolaget på investerarträffar

  I samband med den förestående nyemissionen kommer Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson att presentera bolaget på ett flertal investerarträffar under april. Eurocine Vaccines VDRead…