Eurocine Vaccines publicerar bokslutskommuniké för 2019/2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019/2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

 

Read More

Delårsrapport juli – september 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling
· Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (f.å. -4,9 Mkr)
· Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för första kvartalet -0,009 kr (-0,07 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,6 Mkr (7,6 Mkr)

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin
· Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Read More

Market Notice 174/19 – Eurocine Vaccines AB:s share (EUCI) is transferred to the ordinary list on June 19, 2019

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share will be moved to Spotlight’s ordinary list. The share has been listed on Spotlight’s Observation List since January 15, 2019. Information about the share: Shortname: EUCI ISIN-code: SE0001839069 Orderbook-ID: 4102 CFI: ESVUFR FISN: EUROCINE/SH Organization number: 556566-4298 LEI: 549300B408R6FTXR0D15 Stockholm June 19, 2019 Spotlight Stock Market

Read More

Market Notice 105/19 – Last day of trading in Eurocine Vaccines AB’s BTA

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, EUCI BTA, is May 6, 2019.  Information about the paid subscribed share: Shortname: EUCI BTA ISIN: SE0012454221Orderbook-ID: 52HVCFI: ESNUFR FISN: EUROCINE/SH Last day of trading: May 6, 2019  Stockholm May 2, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Read More

Eurocine Vaccines: Ytterligare investerarträff i samband med företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Eurocine Vaccines har tidigare informerat om investerarträffar i pressmeddelande den 13 mars 2019. VD Hans Arwidsson och chefen för forskning och utveckling, Anna-Karin Maltais, kommer att presentera motivet till nyemissionen samt bolagets framtidsplaner vid ytterligare en investerarträff på BioStock Live i Stockholm den 20 mars.

Teckningsperioden för företrädesemissionen löper under perioden 25 mars – 8 april 2019. Se nedan för mer information.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »