News Archives - Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines publicerar bokslutskommuniké för 2019/2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019/2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns…

Delårsrapport juli – september 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling · Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (f.å. -4,9…