News

Bokslutskommuniké juli 2018-juni 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av Immunose™ FLU avbrutits.…