News

Flaggningsmeddelande

Genom Eurocine Vaccines nyligen genomförda företrädesemission utgör VisMederi Srl´s oförändrade aktieinnehav nu 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines mot 16,1 procent före…

Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019, klockan 11.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science…

Delårsrapport juli 2018 – mars 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU. · Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål…