News

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines meddelar idag att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest…

Disclosure notice in Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines hereby announces that Flerie Invest AB has acquired shares in the company and holds above 10 % of the shares in the company.…

Eurocine Vaccines presentation från Aktieportföljen Live

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, framstegen i verksamheten och framtidsplanerna, på Aktieportföljen Live den 25 augusti 2021. Vidare presenterades vaccinmarknaden och samarbeten, inte minst relaterat till…