News

Eurocine Vaccines presentation från Småbolagsjakten

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, bolagets verksamhet, vaccinmarknaden och bolagets samarbeten, bland annat kring en vaccinkandidat mot klamydia, på Småbolagsjakten i Stockholm den 27 maj, där även…

Delårsrapport juli 2019 – mars 2020

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling. · Eurocine Vaccines har avtalat om exklusiv förhandlingsrätt för en av vaccinkandidaterna,…

Information om investerarpresentationer

Eurocine Vaccines kommer att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid följande websända investerarpresentationer i samband med den kommande inlösenperioden för bolagets teckningsoption TO 3:Read More