News

Feminvest uppmärksammar Eurocine

Feminvest är ett nytt investerarnätverk för kvinnor vars syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. Nu uppmärksammar det Eurocine Vaccines och Immunose™Read…

Delårsrapport juli 2015 – mars 2016

Eurocine Vaccines har genomfört fulltecknad företrädesemission av s.k. units • Eurocine Vaccines har fått patent beviljade i Australien och Nya Zeeland • Eurocine Vaccines har startat säkerhetsstudieRead…

Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Eurocine Vaccines valberedning inför årsstämman 2016 består av Gunnar Bergstedt (ordf.), Michael Wolff Jensen, Pär Thuresson och Jon Nilsson. Valberedningen i Eurocine Vaccines inför årsstämmanRead…

Ytterligare patent beviljat

Eurocine Vaccines har beviljats ytterligare patent för sin uppfinning inom området nasal vaccinering och kan nu lägga Ryssland till de två nyligen godkända patenten iRead…