Eurocine Vaccines genomför riktad kvittningsemission för ett lån om c:a 0,8 MSEK

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Bolaget”) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 14 december 2017, beslutat att genomföra en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital. […]

Läs mer

Eurocine Vaccines AB ingår lånefacilitet om upp till 20 miljoner kronor med Recall Capital

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av de båda. […]

Läs mer

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »